Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 9 Tế bào nhân thực

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 9 Tế bào nhân thực Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 9 Tế bào nhân thực

Câu 1: Loại tế bào nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển?

A. Tế bào biểu bì.

B. Tế bào gan.

C. Tế bào hồng cầu.

D. Tế bào cơ.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển chứa các enzyme tham gia vào quá trình khử độc các chất như rượu và nhiều loại hóa chất độc hại khác.

Câu 2: Khung xương trong tế bào không làm nhiệm vụ nào sau đây?

A. Giúp tế bào di chuyển.

B. Neo giữ các bào quan và enzyme.

C. Giúp duy trì hình dạng tế bào.

D. Vận chuyển oxygen cho tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Vai trò chính của bộ khung xương tế bào là nâng đỡ, duy trì hình dạng tế bào, neo giữ bào quan và các enzyme, hình thành nên trung thể có vai trò trong quá trình phân bào, hỗ trợ các bộ phận hay cả tế bào di chuyển.

Câu 3: Những bộ phận nào của tế bào tham gia trực tiếp vào việc tổng hợp và vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?

A. Lưới nội chất hạt, bộ máy Golgi, túi tiết, màng tế bào.

B. Lưới nội chất trơn, bộ máy Golgi, túi tiết, màng tế bào.

C. Bộ máy Golgi, túi tiết, màng tế bào, nhân, lục lạp.

D. Ribosome, bộ máy Golgi, ti thể, màng tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Những bộ phận của tế bào tham gia trực tiếp vào việc tổng hợp và vận chuyển một protein ra khỏi tế bào: lưới nội chất hạt, bộ máy Golgi, túi tiết, màng tế bào.

Câu 4: Ở tế bào nhân thực, chức năng chủ yếu của lưới nội chất hạt là

A. bao gói và vận chuyển các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào ra bên ngoài tế bào.

B. tổng hợp protein tiết ra ngoài, protein cấu tạo màng sinh chất, protein trong lysosome.

C. vận chuyển các sản phẩm được tổng hợp ở nhân đến các bào quan khác trong tế bào.

D. tổng hợp lipid, chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối để bảo vệ tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ở tế bào nhân thực, chức năng chủ yếu của lưới nội chất hạt là tổng hợp protein tiết ra ngoài, protein cấu tạo màng sinh chất, protein trong lysosome.

Câu 5: Mạng lưới nội chất trơn khác mạng lưới nội chất hạt ở điểm là

A. được cấu tạo từ lớp kép phospholipid.

B. có một đầu liên kết trực tiếp với màng nhân.

C. không có chứa enzyme xúc tác tổng hợp lipid.

D. không có hoặc rất ít các hạt ribosome dính trên màng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Mạng lưới nội chất hạt có nhiều các hạt ribosome dính trên màng. Mạng lưới nội chất trơn không có các hạt ribosome dính trên màng.

Câu 6: Tên gọi “tế bào nhân thực” xuất phát từ đặc điểm nào sau đây?

A. Tế bào có nhân hoàn chỉnh.

B. Tế bào có thành tế bào.

C. Tế bào có nhiều bào quan phức tạp.

D. Tế bào có kích thước lớn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tên gọi “tế bào nhân thực” xuất phát từ đặc điểm nhân, nhân của tế bào nhân thực là nhân hoàn chỉnh có màng nhân bao bọc.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không có ở tế bào nhân thực?

A. Nhân được bao bọc bởi màng nhân.

B. Tế bào chất có hệ thống nội màng.

C. Có thành tế bào bằng peptidoglycan.

D. Có các bào quan có màng bao bọc.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ở một số tế bào nhân thực cũng có thành tế bào nhưng không được cấu tạo từ peptidoglycan như thực vật có thành cellulose, nấm có thành chitin.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nóivềnhân của tế bào nhân thực?

A. Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép.

B. Nhân chứa chất nhiễm sắc gồm DNA liên kết với protein.

C. Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân.

D. Nhân là nơi diễn ra quá trình tổng hợp protein của tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Quá trình tổng hợp protein không diễn ra trong nhân mà diễn ra ở trong tế bào chất.

Câu 9: Cho các đặc điểm sau đây:

(1) Được cấu tạo từ mRNA kết hợp với protein.

(2) Là bào quan có màng bọc.

(3) Gồm 2 tiểu phần: tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ.

(4) Là nơi tổng hợp DNA cho tế bào.

Số đặc điểm đúng với ribosome ở tế bào nhân thực là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Chỉ có 1 đặc điểm đúng là: (3).

(1) Sai. Ribosome được cấu tạo từ rRNA và protein.

(2) Sai. Ribosome không có màng bọc.

(4) Sai. Ribosome là nơi tổng hợp protein.

Câu 10: Đâu là cơ sở khoa học của việc sử dụng thuốc kháng sinh ức chế hoạt động của ribosome để tiêu diệt một số loài vi khuẩn có hại kí sinh trong cơ thể người?

A. Khi ribosome bị ức chế, tế bào vi khuẩn thực hiện quá trình tổng hợp protein với tốc độ cao làm cho nhiều hoạt động sống của tế bào bị rối loạn dẫn đến tế bào vi khuẩn bị chết.

B. Khi ribosome bị ức chế, tế bào vi khuẩn không thể thực hiện quá trình tổng hợp protein làm cho nhiều hoạt động sống của tế bào bị ngưng trệ dẫn đến tế bào vi khuẩn bị chết.

C. Khi ribosome bị ức chế, tế bào vi khuẩn không thể thực hiện quá trình tổng hợp lipid làm cho nhiều hoạt động sống của tế bào bị ngưng trệ dẫn đến tế bào vi khuẩn bị chết.

D. Khi ribosome bị ức chế, tế bào vi khuẩn thực hiện quá trình tổng hợp lipid với tốc độ cao làm cho nhiều hoạt động sống của tế bào bị rối loạn dẫn đến tế bào vi khuẩn bị chết.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ribosome là nơi diễn ra quá tình tổng hợp protein cho tế bào → Khi ribosome bị ức chế, tế bào vi khuẩn không thể thực hiện quá trình tổng hợp protein làm cho nhiều hoạt động sống của tế bào bị ngưng trệ dẫn đến tế bào vi khuẩn bị chết.

Câu 11: Phát biểu nào sau đâu là không đúng khi nói về ti thể?

A. Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể ở các tế bào là khác nhau.

B. Ti thể có khả năng nhân lên độc lập với sự nhân lên của tế bào.

C. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành mào chứa hệ enzyme hô hấp.

D. Ti thể là bào quan bắt buộc phải có trong mọi loại tế bào nhân thực.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có một số tế bào chuyên hóa không có ti thể như tế bào hồng cầu người, tế bào mạch gỗ và mạch rây của thực vật.

Câu 12: Cho các phát biểu sau:

(1) Có màng kép đều trơn nhẵn.

(2) Chất nền có chứa DNA và ribosome.

(3) Là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật.

(4) Có chức năng tạo năng lượng ATP cho tế bào.

Số phát biểu đúng khi nói về lục lạp là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các phát biểu đúng là: (1), (2).

(3) Sai. Ngoài thực vật, lục lạp còn được tìm thấy ở trong tảo.

(4) Sai. Lục lạp có chức năng quang hợp, tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.

Câu 13: Về mặt cấu trúc, ti thể khác lục lạp ở điểm là

A. màng trong gấp nếp tạo thành các mào.

B. có chứa các phân tử DNA nhỏ, dạng vòng.

C. có chứa hệ enzyme tổng hợp ATP.

D. được bao bọc bởi hai lớp màng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ti thể và lục lạp đều có màng kép. Tuy nhiên, màng trong của ti thể gấp nếp và tạo thành các mào còn cả 2 lớp màng của lục lạp đều trơn nhẵn.

Câu 14: Trong quá trình phát triển của nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan tham gia vào quá trình này là

A. lưới nội chất.

B. bộ máy Golgi.

C. lysosome.

D. ribosome.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Lysosome chứa nhiều enzyme thủy phân tham gia vào quá trình tiêu hóa nội bào.

Câu 15: Nói màng sinh chất có tính “động” vì

A. các phân tử protein có thể nằm xuyên qua hoặc bám ở mặt trong hay mặt của lớp phospholipid kép.

B. các phân tử phospholipid và protein trên màng không bị cố định mà có khả năng di chuyển trong màng.

C. các phân tử phospholipid và protein trên màng luôn được đổi mới liên tục bằng những phân tử tương ứng.

D. các phân tử phospholipid có thể nằm xuyên qua hoặc bám ở mặt trong hay mặt của lớp protein kép.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tính “động” của màng do sự chuyển động của các phân tử phospholipid và protein trên màng.

#Trắcnghiệmsinh10chântrờisángtạo #Trắcnghiệmsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *