Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 10 Thực hành Quan sát tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 10 Thực hành: Quan sát tế bào Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Trắc Nghiệm Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 10 Thực hành: Quan sát tế bào

Câu 1: Để quan sát rõ tế bào thực vật, cần phải lưu ý điều gì khi tách lớp biểu bì?

A. Cần phải tách lớp biểu bì thật mỏng.

B. Cần phải tách lớp biểu bì thật dày.

C. Cần phải tách lớp biểu bì thật dài.

D. Cần phải tách lớp biểu bì thật ngắn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Để quan sát rõ tế bào thực vật cần phải tách lớp biểu bì thật mỏng vì nếu tách lớp tế bào dày thì các tế bào bị chồng lên nhau sẽ khó quan sát được.

Câu 2: Trong thí nghiệm quan sát tế bào niêm mạc miệng, việc sử dụng dung dịch xanh methylene có tác dụng

A. phá vỡ tế bào để quan sát được cấu trúc bên trong.

B. loại bỏ tất cả các tế bào vi khuẩn có trong mẫu vật.

C. nhuộm màu cho các tế bào niêm mạc miệng.

D. tăng kích thước của tế bào để quan sát được rõ hơn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xanh methylene có tác dụng nhuộm màu cho tế bào niêm mạc miệng, điều này giúp việc quan sát hình dạng tế bào được dễ dàng hơn.

Câu 3: Khi quan sát tế bào niêm mạc miệng ở vật kính 40×, bào quan có thể quan sát được là

A. ti thể.

B. ribosome.

C. nhân tế bào.

D. lưới nội chất.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Khi quan sát tế bào niêm mạc miệng ở vật kính 40×, bào quan có thể quan sát được là nhân tế bào. Các bào quan khác có kích thước nhỏ hơn nên cần quan sát ở vật kính lớn hơn.

Câu 4: Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào, ta nên quan sát ở các vật kính như thế nào?

A. Quan sát từ vật kính 10× rồi chuyển sang vật kính 40×.

B. Quan sát từ vật kính 10× rồi chuyển sang vật kính 100×.

C. Quan sát từ vật kính 40× rồi chuyển sang vật kính 100×.

D. Quan sát từ vật kính 40× rồi chuyển sang vật kính 10×.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào, nên quan sát ở vật kính 10× để xác định vùng có tế bào sau đó chuyển sang vật kính 40× để quan sát rõ hình dạng của tế bào.

Câu 5: Khi quan sát tiêu bản tế bào biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía, thấy xuất hiện các cấu trúc gồm hai tế bào hình hạt đậu úp vào nhau. Các cấu trúc này là loại tế bào nào của lá?

A. Tế bào mô giậu.

B. Tế bào biểu bì.

C. Tế bào mạch gỗ.

D. Khí khổng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khí khổng được cấu tạo gồm hai tế bào hình hạt đậu úp vào nhau tạo thành khe khí khổng. Khí khổng thường phân bố nhiều ở biểu bì mặt dưới của lá.

Câu 6: Cho các bước thực hành sau:

(1) Nhỏ một giọt nước ao, hồ,… lên một lam kính sạch.

(2) Đưa lên kính hiển vi và quan sát ở vật kính 40×.

(3) Đặt lamen lên giọt nước, dùng giấy thấm nếu có nước tràn.

(4) Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào quan sát được.

Trình tự đúng để quan sát tế bào vi khuẩn lam là

A. (1) → (2) → (3) → (4).

B. (2) → (1) → (4) → (3).

C. (1) → (3) → (2) → (4).

D. (2) → (4) → (3) → (1).

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trình tự đúng để quan sát tế bào vi khuẩn lam:

(1) Nhỏ một giọt nước ao, hồ,… lên một lam kính sạch.

(3) Đặt lamen lên giọt nước, dùng giấy thấm nếu có nước tràn.

(2) Đưa lên kính hiển vi và quan sát ở vật kính 40×.

(4) Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào quan sát được.

Câu 7: Người ta thường dùng nguồn nào sau đây để thu mẫu vi khuẩn lam?

A. Không khí.

B. Lá cây thài lài tía.

C. Nước ao, hồ,…

D. Củ khoai tây.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vi khuẩn lam được tìm thấy trong nhiều loại môi trường khác nhau đặc biệt là môi trường nước ngọt → Khi muốn thu mẫu vi khuẩn lam để quan sát, người ta thường dùng nguồn nước ao, hồ,…

Câu 8: Để quan sát được tế bào biểu bì lá thài lài tía cần phải sử dụng thiết bị nào dưới đây?

A. Kính lúp.

B. Kính hiển vi.

C. Máy điện di.

D. Máy li tâm.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Để quan sát được tế bào biểu bì lá thài lài tía cần phải sử dụng kính hiển vi.

Câu 9: Cho các bước thực hiện thí nghiệm như sau:

(1) Dùng kim mũi mác bóc một lớp mỏng biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía và đặt lên lam kính đã có sẵn một giọt nước cất.

(2) Đặt cố định tiêu bản trên bàn kính.

(3) Cắt lá thài lài tía thành những miếng nhỏ có kích thước khoảng 1 cm × 1 cm.

(4) Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi để nhận biết các tế bào ở vật kính 10× và 40×.

(5) Đặt lamen lên lớp biểu bì, dùng giấy thấm nếu có nước tràn ra ngoài.

Trình tự đúng để tiến hành quan sát tế bào lá thài lài tía là

A. (1) → (2) → (4) → (3) → (5).

B. (3) → (2) → (1) → (5) → (4).

C. (3) → (1) → (5) → (2) → (4).

D. (1) → (5) → (3) → (2) → (4).

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trình tự đúng để tiến hành quan sát tế bào lá thài lài tía là: (3) → (1) → (5) → (2) → (4).

Câu 10: Trong thí nghiệm quan sát tế bào thực vật, để bóc 1 lớp mỏng biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía cần sử dụng dụng cụ nào sau đây?

A. Kim mũi mác.

B. Đũa thủy tinh.

C. Ống nghiệm.

D. Đèn cồn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Kim mũi mác có thể sử dụng để bóc 1 lớp mỏng biểu bì mặt dưới của lá thài lài tía.

#Trắcnghiệmsinh10chântrờisángtạo #Trắcnghiệmsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *