Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh 10 CTST- Bài 20 Thực hành Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

Kenhdayhoc.com hướng dẫn các bạn Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài 20 Thực hành Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Giải bài tập Sinh học lớp 10 Bài 20 Thực hành Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

BÁO CÁO: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM QUAN SÁT TIÊU BẢN PHÂN BÀO

Thứ… ngày … tháng … năm …

Nhóm:…                    Lớp: …                            Họ và tên thành viên: …

1. Quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân

a. Tiến trình thực hiện:

– Dụng cụ: Kính hiển vi, phiến kính (lam), lá kính (lamen), đĩa đồng hồ, kẹp, giấy thấm, kim mũi mác, kim nhọn, dao lam, đèn cồn, tranh ảnh các kì phân bào,…

– Hoá chất: Carmin acetic, acetic acid 5 %, nước cất,…

– Mẫu vật: Rễ củ hành, lá cây thài lài tía (cây lẻ bạn),…

b. Hình ảnh quan sát được:

Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

2. Quan sát tiêu bản quá trình giảm phân

a. Tiến trình thực hiện:

– Dụng cụ: Kính hiển vi, phiến kính (lam), lá kính (lamen), đĩa đồng hồ, kẹp, giấy thấm, kim mũi mác, kim nhọn, dao lam, đèn cồn, tranh ảnh các kì phân bào,…

– Hoá chất: Carmin acetic, cồn, acetic acid 5 %, dung dịch Carnoy, HCl 1,5N, aceto-orcein 2 %, nước cất,…

– Mẫu vật: Hoa hành

b. Hình ảnh quan sát được:

Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

#giảisinh10ctst #giảisinh10chântrờisángtạo #trảlờicâuhỏisgksinh10ctst #trảlờicâuhỏisgksinh10chântrờisángtạo

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *