Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh 10 CTST- Bài 10 Thực hành Quan sát tế bào

Kenhdayhoc.com hướng dẫn các bạn Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài 10 Thực hành Quan sát tế bào. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Giải bài tập Sinh học lớp 10 Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO

1. Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào vi khuẩn ở mảng bám trên răng quan sát được.

Trả lời:

Hình ảnh một số vi khuẩn quan sát được dưới kính hiển vi

Sinh học 10 Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Hình vẽ một số vi khuẩn quan sát được dựa theo hình dạng:

Sinh học 10 Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

2. Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào thực vật và tế bào động vật quan sát được.

Trả lời:

Hình ảnh tế bào đã quan sát được dưới kính hiển vi:

Sinh học 10 Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 3)

Sinh học 10 Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 4)

Hình vẽ tế bào thực vật và tế bào động vật quan sát được:

Sinh học 10 Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào | Giải Sinh 10 Chân trời sáng tạo (ảnh 5)

#giảisinh10ctst #giảisinh10chântrờisángtạo #trảlờicâuhỏisgksinh10ctst #trảlờicâuhỏisgksinh10chântrờisángtạo

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *