Kết Nối Tri Thức_Sinh học lớp 10 Bài 1 Giới thiệu khái quát môn Sinh học

Hôm nay, kênh dạy học sẽ sẽ đến các bạn Hướng dẫn các bạn Lý thuyết bài học Sinh Học 10 Kết Nối Tri Thức. Chúc các em học giỏi.

Sinh học lớp 10 Bài 1: Giới thiệu khái quát môn Sinh học

I. Giới thiệu chương trình môn sinh học

Đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học

 • Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu về sự sống. 

 • Đối tượng nghiên cứu: là các sinh vật và các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

 • Các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học:

+ Nghiên cứu cơ bản: Vi sinh vật học, di truyền học, sinh thái học …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Giới thiệu khái quát môn Sinh học (ảnh 1)

+ Nghiên cứu ứng dụng: Sinh lí học, Hóa sinh học, …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Giới thiệu khái quát môn Sinh học (ảnh 2)

Mục tiêu của môn Sinh học

 • Tìm hiểu cấu trúc và sự vận hành của các cấp độ tổ chức sống

 • Điều khiển và tối ưu được nguồn tài nguyên sinh học (sinh vật) và phi sinh học (đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời…).
 • Phục vụ cho sự phát triển bền vững của xã hội
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Giới thiệu khái quát môn Sinh học (ảnh 3)

Vai trò của Sinh học trong cuộc sống

Sinh học có vai trò quan trọng trong sự phát triển mọi mặt của đời sống như:

 • Giúp giảm tỷ lệ bệnh tật, gia tăng đáng kể tuổi thọ của con người

 • Cải thiện môi trường chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh

 • Phát hiện giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm và các hoạt chất giúp điều trị bệnh

 • Giúp ta biết trân trọng và gìn giữ sự đa dạng của sinh giới.

II. Các ngành nghề liên quan đến sinh học

Hiểu biết về Sinh học giúp ích rất nhiều cho các nghề nghiệp sau này như: ngành Y – dược học; ngành Pháp y; ngành nông – lâm – ngư nghiệp; ngành Công nghệ thực phẩm …

III. Sinh học với sự phát triển bền vững và những vấn đề xã hội

Vai trò của sinh học trong quá triển bền vững:

Việc phổ biến các kiến thức sinh học cơ bản liên quan đến bảo vệ sự đa dạng sinh vật, khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý …

Nghiên cứu sinh học góp phần cung cấp cơ sở khoa học giúp chính phủ có những chiến lược phát triển kinh tế phù hợp.

Sinh học và những vấn đề xã hội:

 • Nghiên cứu sinh học làm nảy sinh vấn đề đạo đức gọi là đạo đức sinh học. VD: những ai có quyền biết thông tin về giải trình tự gen của người bệnh …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Giới thiệu khái quát môn Sinh học (ảnh 4)
 • Tuy vậy, những ứng dụng của sinh học đã đem lại giá trị kinh tế vô cùng to lớn cho con người. VD: Tạo giống vật nuôi, cây trồng có năng suất cao từ phương pháp gây đột biến …
 • Nghiên cứu sinh học giúp phát triển các công nghệ mô phỏng sinh vật để tối ưu hóa máy móc.
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Giới thiệu khái quát môn Sinh học (ảnh 5)

Sơ đồ tư duy giới thiệu khái quát môn Sinh học:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Giới thiệu khái quát môn Sinh học (ảnh 6)

#Sinh10kếtnốitrithức

#sinh10kntt
#lýthuyếtsinh10kếtnốitrithức
#líthuyếtsinh10kntt

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *