Lý Thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Hôm nay, kênh dạy học sẽ chia sẽ đến các bạn các bạn Lý Thuyết Sinh 10 Cánh Diều Cực Hạy. Các bạn có thể xem full tài liệu Sinh 10 Cánh Diều TẠI ĐÂY

Mục lục Lý thuyết Sinh học 10 Cánh diều

Phần 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Chủ đề 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học

Bài 1: Giới thiệu chương trình môn Sinh học, Sinh học và sự phát triển bền vững

Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức của thế giới sống

Phần 2: Sinh học tế bào

Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào

Bài 4: Giới thiệu chung về tế bào

Chủ đề 4: Thành phần hóa học của tế bào

Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 6: Các phân tử sinh học

Chủ đề 5: Cấu trúc của tế bào

Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực

Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Bài 9 Trao đổi chất qua màng sinh chất

Bài 10: Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme

Bài 11: Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào

Chủ đề 7: Thông tin giữa các tế bào, chu kì tết bào và phân bào

Bài 12: Thông tin giữa các tế bào

Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân

Bài 14: Giảm phân

Chủ đề 8: Công nghệ tế bào

Bài 16: Công nghệ tế bào

Phần 3: Sinh học vi sinh vật và virus

Chủ đề 9: Sinh học vi sinh vật

Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Bài 19: Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật

Chủ đề 10: Virus

Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus

Bài 22: Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *