Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 4 Khái quát về tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Sinh học lớp 10 Bài 4 Khái quát về tế bào

I. Học thuyết tế bào

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 1)

Học thuyết tế bào ở giữa thế kỉ XIX có nội dung khái quát như sau:

  • Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào, mọi quá trình chuyển hóa vật chất và di truyền đều diễn ra bên trong tế bào.
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 2)
  • Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng nhỏ nhất của mọi sinh vật sống.
  • Các tế bào chỉ được sinh ra từ các tế bào có trước.
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 3)
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 4)

II. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống

Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào, các hoạt động sống của cơ thể đều diễn ra trong tế bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 5)

Những sinh vật được cấu tạo từ một tế bào được gọi là sinh vật đơn bào; những sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào gọi là sinh vật đa bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 6)

Ở sinh vật đa bào, sự phối hợp của nhiều loại tế bào chuyên hóa hình thành các cấp dộ tổ chức cao hơn như mô và hệ cơ quan. Tế bào chỉ được sinh ra từ tế bào có trước nhờ quá trình phân chia.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 7)

Sơ đồ tư duy khái quát về tế bào:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về tế bào (ảnh 8)
#sinh10chântrờisángtạo #sinh10ctst #líthuyếtsinh10chântrờisángtạo #líthuyếtsinh10ctst
Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *