Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 29 Virus

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài 29 Virus. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Sinh học lớp 10 Bài 29: Virus

I. Khái niệm và đặc điểm của virus

1. Khái niệm

Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, vô cùng nhỏ bé và được nhân lên trong tế bào của sinh vật sống.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 1)

Cấu trúc của virus rất đơn giản: lõi là nucleic acid (DNA hoặc RNA), vỏ là protein (vỏ capsid)., kích thước siêu nhỏ (20 – 300 micromet).

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 2)

Chúng kí sinh nội bào bắt buộc và chỉ nhân lên trong tế bào vật chủ.

2. Đặc điểm

a) Virus được cấu trúc bởi 2 thành phần cơ bản:

– Lõi nucleic acid: DNA hoặc RNA, mạch kép hoặc mạch đơn.

– Lớp vỏ capsid: cấu tạo từ protein là capsomer. Ngoài ra, một số virus có lớp vỏ ngoài (phosphplipid + protein) chứa gai glycoprotein giúp bám chặt vào vật chủ, nhận diện tế bào chủ để xâm nhập.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 3)

b) Phân loại virus:

– Dựa vào vỏ ngoài: virus trần và virus có vỏ ngoài.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 4)

– Dựa vào sự sắp xếp capsomer ở vỏ capsid: virus xoắn, virus khối và virus có cấu trúc hỗn hợp.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 5)

– Dựa vào vật chất di truyền: virus DNA và virus RNA.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 6)

– Dựa vào đối tượng vật chủ: virus kí sinh ở vi khuẩn, virus kí sinh ở nấm, virus kí sinh ở thực vật và virus kí sinh ở động vật và người.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 7)

II. Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ

1. Quá tình nhân lên của virus trong tế bào chủ

Quá trình nhân lên của virus chỉ được thực hiện bên trong tế bào vật chủ. Quá trình này diễn ra rất nhanh.

Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ gồm 5 giai đoạn: hấp phụ => xâm nhập => tổng hợp => lắp ráp => phóng thích.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 8)

2. Chu trình tan, tiềm tan và cơ chế gây bệnh của virus

a) Chu trình tan và tiềm tan:

Chu trình tan: chu trình nhân lên kết thúc bằng sự làm tan và giết chết tế bào vật chủ, virus nhân lên theo chu trình này gọi là virus độc.

Chu tình tiềm tan: cho phép hệ gene của virus có thể tái bản, chúng không tạo thành virus mới và không phá vỡ tế bào vật chủ.

Những virus có khả năng dùng cả hai chu trình tỏng một tế bào vật chủ gọi là virus ôn hòa.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 9)

b) Cơ chế gây bệnh của virus:

Quá trình nhân lên của virus làm cho tế bào vật chủ bị chết. Virus gây bệnh cho cơ thể bằng cách giết chết tế bào, làm tổn thương mô, cơ quan trong cơ thể và làm cho các bệnh nền (bệnh đã có trước khi nhiễm virus) nặng hơn.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 10)

Sơ đồ tư duy khái quát về virus:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29 (Chân trời sáng tạo): Virus (ảnh 11)

 

#sinh10chântrờisángtạo #sinh10ctst #líthuyếtsinh10chântrờisángtạo #líthuyếtsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *