Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 24 Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài 24 Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Sinh học lớp 10 Bài 24: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật

I. Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 1)

1. Tổng hợp carbohydrate

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 2)

Một số loại polysaccharide vi sinh vật tiết vào môi trường gọi là gôm, có vai trò bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô, ngăn cản sự tiếp xúc với virus, đồng thời là nguồn dự trữ carbohydrate.

2. Tổng hợp protein

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 3)

Hầu hết các enzyme từ thực vật và động vật đều có thể sản xuất tư vi sinh vật như amylase, protease. pectinase …

Sản xuất sinh khối: Tảo xoắn Spirulina là nguồn thực phẩn chức năng …

Sản xuất amino acid bổ sung vào thực phẩm

Tăng độ ngon ngọt của các món ăn: glutamic acid ở dạng glutamate – mì chính.

3. Tổng hợp lipid

Vi khuẩn tổng hợp lipid bằng cách liên kết glycerol với acid béo. 

4. Tổng hợp nucleic acid

DNA, RNA được tổng hợp tương tự ở mọi tế bào sinh vật, các phân tử nucleic acid được tạo nên nhờ sự liên kết các nucleotide. 

II. Quá trình phân giải ở vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 4)

1. Phân giải các hợp chất carbohydrate

Xảy ra ở bên ngoài cơ thể sinh vật nhờ enzyme phân giải polysaccharide chúng tiết ra. Đường đơn được tạo ra sẽ được chúng hấp thụ và phân giải theo con đường hiếu khí, kị khí hoặc lên men.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 5)

2. Phân giải protein

Phân giải protein tạo ra các amino acid nhờ enzyme protease do vi sinh vật tiết ra và được ứng dụng trong sản xuất nước mắm, nước tương …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 6)

3. Phân giải lipid

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 7)

4. Phân giải nucleic acid

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 8)

III. Vai trò của vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 9)

Sơ đồ tư duy quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24 (Chân trời sáng tạo): Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật (ảnh 10)

 

#sinh10chântrờisángtạo #sinh10ctst #líthuyếtsinh10chântrờisángtạo #líthuyếtsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *