Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 22 Khái quát về vi sinh vật

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài 22 Khái quát về vi sinh vật. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Sinh học lớp 10 Bài 22: Khái quát về vi sinh vật

I. Khái niệm và đặc điểm của vi sinh vật

Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhở thường được quan sát bằng kính hiển vi. phần lớn có cấu trúc đơn bào, số ít là tập đoàn đơn bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 1)

Vi sinh vật tồn tại ở khắp nơi trên Trái Đất và có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng nhanh nên chúng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

II. Các nhóm vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 2)

III. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 3)

Tùy vào nhu cầu sử dụng nguồn Carbon và năng lượng của vi sinh vẩ mà vi sinh vật được chia thành 4 kiểu dinh dưỡng như sau:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 4)

IV. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

1. Các phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp quan sát bằng kính hiển vi: để nghiên cứu hình dạng, kích thước của vi sinh vật.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 5)

– Phương pháp nuôi cấy: để nghiên cứu khả năng hoat động hiếu khí, kị khí của vi sinh vật và sản phẩm chúng tạo ra.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 6)

– Phương pháp phân lập vi sinh vật: để tách riêng các vi khuẩn từ quần thể ban đầu, tiện khảo sát định loại.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 7)

– Phương pháp định danh vi khuẩn: mô tả chính xác các khuẩn lạc đã tách rời.

2. Các kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật

– Kĩ thuật cố định và nhuộm màu

– Kĩ thuật siêu li tâm

– Kĩ thuật đòng vị phóng xạ

Sơ đồ tư duy khái quát về vi sinh vật:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22 (Chân trời sáng tạo): Khái quát về vi sinh vật (ảnh 8)

 

#sinh10chântrờisángtạo #sinh10ctst #líthuyếtsinh10chântrờisángtạo #líthuyếtsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *