Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo- Bài 17 Thông tin giữa các tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí Thuyết Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Bài 17 Thông tin giữa các tế bào. Các bạn có thể xem full tại liệu Sinh 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo TẠI ĐÂY.

Sinh học lớp 10 Bài 17 Thông tin giữa các tế bào

I. Thông tin giữa các tế bào

1. Khái niệm về thông tin giữa các tế bào

Là quá trình tế bào tiếp nhận, xử lí và trả lời các tín hiệu được tạo ra từ các tế bào khác.

Truyền tin tế bào có thể thực hiện giữa các tế bào của cùng một cơ thể, giữa các tế bào của cá thể cùng loài cũng như khác loài.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 1)

2. Các kiểu truyền thông tin giữa các tế bào

Tùy thuộc và khoảng cách giữa các tế bào mà chia thành 4 hình thức: truyền tin qua mối nối (1); tiếp xúc trực tiếp (2); truyền tin cục bộ (3) và truyền qua khoảng cách (4).

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 2)

II. Quá trình truyền thông tin giữa các tế bào

Bao gồm 3 giai đoạn: (1) tiếp nhận tín hiệu; (2) truyền tín hiệu; (3) đáp ứng tín hiệu nhận được.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 3)
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 4)

Ví dụ: 

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 5)
Sơ đồ tư duy thông tin tế bào:
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 6)

#sinh10chântrờisángtạo #sinh10ctst #líthuyếtsinh10chântrờisángtạo #líthuyếtsinh10ctst

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *