Kết Nối Tri Thức_Sinh học lớp 10 Bài 2 Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

Hôm nay, kênh dạy học sẽ sẽ đến các bạn Hướng dẫn các bạn Lý thuyết bài học Sinh Học 10 Kết Nối Tri Thức. Chúc các em học giỏi.

Sinh học lớp 10 Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

I. Phương pháp nghiên cứu sinh học

1. Phương pháp quan sát

Bất cứ công trình nghiên cứu sinh học nào cũng bắt đầu từ các quan sát và được thực hiện qua các bước:

 • Lựa chọn đối tượng và phạm vi quan sát.
 • Lựa chọn công cụ quan sát.
 • Ghi chép số liệu quan sát được.

2. Một số phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm

Phương pháp đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm

Người nghiên cứu sinh học cần tuân thủ các quy định để giữ an toàn cho bản thân và cá thiết bị, tài sản của phòng thí nghiệm.

 • Các lưu ý về cháy nổ, an toàn về hóa chất.
 • Vận hành thiết bị: Nắm bắt tốt quy tắc vận hành máy móc trong phòng thí nghiệm.
 • Trang bị cá nhân: Tùy theo từng yêu cầu của nghiên cứu mà cần có những trang thiết bị riêng biệt.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học (ảnh 1)

Một số kĩ thuật trong phòng thí nghiệm

 • Phương pháp giải phẫu
 • Phương pháp làm tiêu bản tế bào/nhiễm sắc thể (NST)

3. Phương pháp thực nghiệm khoa học

 • Phương pháp nghiên cứu, phân loại sinh vật: định danh dựa trên hình thái, phân tích gene, hay phân lập (đối với vi khuẩn).
 • Phương pháp tách chiết: tách chiết enzyme, gene, các chất có hoạt tính sinh học.
 • Phương pháp nuôi cấy: dùng trong công nghệ sinh học.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học (ảnh 2)

II. Các thiết bị nghiên cứu và học tập môn sinh học

1. Kính hiển vi

 • Kính hiển vi quang học
 • Kính hiển vi điện tử

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học (ảnh 3)

2. Máy ly tâm

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học (ảnh 4)

3. Các thiết bị khác

III. Các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học (ảnh 5)

IV. Tin sinh học – Công cụ nghiên cứu và học tập môn sinh học.

 Tin sinh học là ngành khoa học sử dụng các phần mềm máy tính chuyên dụng, các thuật toán, mô hình để lưu trữ, phân loại, phân tích các bộ dữ liệu sinh học ở quy mô lớn nhằm sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong nghiên cứu khoa học.

Sơ đồ tư duy phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học:
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Kết nối tri thức): Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học (ảnh 6)

#Sinh10kếtnốitrithức

#sinh10kntt
#lýthuyếtsinh10kếtnốitrithức
#líthuyếtsinh10kntt

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *