ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 11 HK2

– Các bài thi: 37,38,39,41,42,44,45

– Số Câu: 40 câu trắc nghiệm

– Ma Trận: 

I. Ôn Tập Lí Thuyết

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tt)

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

II. Trắc Nghiệm

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tt)

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

CHÚC CÁC EM THI TỐT

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *