Category Archives: Toán Lớp 7 CD PPT

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 13 Tính chất ba đường cao của tam giác.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 11 Tính chất ba đường phân giác của tam giác.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 10 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 9 Đường trung trực của một đoạn thẳng.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 8 Đường vuông góc và đường xiên.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 7 Tam giác cân.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 6 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…

Bài Giảng Toán 7 Cánh Diều- Bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh.ppt

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến các bạn: – Bài giảng ppt (Powerpoint) Toán Lớp 7 Cánh Diều được soạn công phu, kĩ lưỡng theo chương trình mới hiện nay. Đem về là xài. – Giá hạt dẻ: Trọn Bộ (100k), Lẻ (20k/bài) – Chuyển khoản ngân hàng: Saccombank 07966000224; Momo 0392437007. Chụp ảnh…