Category Archives: Tài Liệu

Cánh Diều_Phần 4: Một số bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 4: Một số bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay 1. Sự ra đời của các bản hiến pháp từ năm 1946 đến nay…

Cánh Diều_Phần 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay 1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ…

Cánh Diều_Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 2: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976)

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 2: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976) 1. Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Câu hỏi trang…

Cánh Diều_Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 1: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 1: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858) Mở đầu trang 39 Chuyên đề Lịch sử 10: Trong lịch sử, Việt Nam…

Cánh Diều_Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam I. Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858) Xem chi…

Cánh Diều_Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 3: Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 3: Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam 1. Di sản văn hóa phi vật thể 1.1 Vị trí phân bố Câu hỏi trang…

Cánh Diều_Phần 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa…

Cánh Diều_Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 1: Di sản văn hóa

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 1: Di sản văn hóa Mở đầu trang 17 Chuyên đề Lịch sử 10: Hằng năm, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Xín Mần (Hà Giang)…

Cánh Diều_Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam I. Di sản văn hóa Xem chi tiết  II. Bảo tồn và…

Cánh Diều_Phần 2: Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 2: Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam 1. Lịch sử văn hóa Việt Nam Câu hỏi trang 10 Chuyên đề Lịch sử 10: Đọc thông…