Category Archives: Lớp 1_Tự Nhiên và Xã Hội Cánh Diều

Cánh Diều_Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 1:Gia đình em

Hông nay Kênh Dạy Học chia sẽ đến các quí phụ huynh hướng dẫn Giải Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 1 Sách Cánh Diều. 1. Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình Hãy nói về gia đình bạn Hà và gia đình bạn An Hướng dẫn: Quan sát hình…