Category Archives: Lí Thuyết Sinh 10 KNTT

Kết Nối Tri Thức_Sinh học lớp 10 Bài 25 Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus

Hôm nay, kênh dạy học sẽ sẽ đến các bạn Hướng dẫn các bạn Lý thuyết bài học Sinh Học 10 Kết Nối Tri Thức. Chúc các em học giỏi. Sinh học lớp 10 Bài 25 Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus I. Cơ chế gây bệnh chung…

Kết Nối Tri Thức_Sinh học lớp 10 Bài 2 Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

Hôm nay, kênh dạy học sẽ sẽ đến các bạn Hướng dẫn các bạn Lý thuyết bài học Sinh Học 10 Kết Nối Tri Thức. Chúc các em học giỏi. Sinh học lớp 10 Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học I. Phương pháp nghiên cứu sinh học 1. Phương pháp…

Kết Nối Tri Thức_Sinh học lớp 10 Bài 1 Giới thiệu khái quát môn Sinh học

Hôm nay, kênh dạy học sẽ sẽ đến các bạn Hướng dẫn các bạn Lý thuyết bài học Sinh Học 10 Kết Nối Tri Thức. Chúc các em học giỏi. Sinh học lớp 10 Bài 1: Giới thiệu khái quát môn Sinh học I. Giới thiệu chương trình môn sinh học Đối tượng và các lĩnh…