Category Archives: Lí Thuyết Sinh 10 CD

Lý Thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Hôm nay, kênh dạy học sẽ chia sẽ đến các bạn các bạn Lý Thuyết Sinh 10 Cánh Diều Cực Hạy. Các bạn có thể xem full tài liệu Sinh 10 Cánh Diều TẠI ĐÂY Mục lục Lý thuyết Sinh học 10 Cánh diều Phần 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học và các…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 22 Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 22: Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus I. Phương thức lây truyền và cách phòng, chống virus gây bệnh ở thực vật Khi mới bị nhiễm virus, cơ thể thường không có…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 21 Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus I. Khái niệm virus Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, vô cùng nhỏ bé và sống kí sinh bắt buộc trong tế…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 20 Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật I. Công nghệ vi sinh vật và một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn 1. Công nghệ vi sinh…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 19 Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 19: Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng I. Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật Là quá trình hình thành các hợp chất để xây dựng và duy trì hoạt…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 18 Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật A. Lý thuyết Sinh học 10 Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật I. Sinh trưởng ở vi sinh vật 1. Khái niệm về…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 17 Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật I. Khái niệm vi sinh vật Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ, thường được quan sát bằng kính hiển vi….

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 16 Công nghệ tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 16: Công nghệ tế bào I. Công nghệ tế bào động vật 1. Khái niệm Là quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào người trong môi trường nhân tạo để…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 14 Giảm phân

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 14: Giảm phân I. Quá trình giảm phân và thụ tinh 1. Cơ chế nhân đôi và phân li NST trong giảm phân Giảm phân (phân bào giảm nhiễm) là hình thức phân chia của các tế bào…

Cánh Diều_Sinh 10 Bài 13 Chu kì tế bào và nguyên phân

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều Sinh học lớp 10 Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân I. Chu kì tế bào Chu kì tế bào là một vòng tuần hoàn các hoạt động sống xảy ra trong một tế bào từ khi tế bào được hình…