Cánh Diều_Sinh học lớp 10 Bài 2 Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

I. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

1. Phương pháp quan sát

Là phương pháp sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng. Các bước thực hiện như sau:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 1)

2. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm

Là phương pháp nghiên cứu (thu nhận thông tin) được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, học sinh cần tuân thủ các quy định về an toàn thí nghiệm.

Các bước làm việc trong phòng thí nghiệm như sau:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 2)

3. Phương pháp thực nghiệm khoa học:

Là phương pháp thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích. 

Thực nghiệm khoa học có thể là tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc là các phép thử trên đối tượng nghiên cứu ngoài tự nhiên nhằm khảo sát hiện tượng hoặc kiểm chứng môt giả thuyết được đặt ra trước đó.

Các bước tiến hành như sau:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 3)

II. Các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học được thực hiện theo các bước tạo thành một tiến trình, trong đó mỗi bước là một kĩ năng.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 4)

III. Giới thiệu tin sinh học

Tin sinh học làmột lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê. Phương pháp tin sinh học là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 5)

IV. Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập sinh học

Dụng cụ: kính hiển vi, kính lúp, bộ đồ mổ …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 6)

Máy móc thiết bị: tủ lạnh, tủ cấy vi sinh, bộ cảm biến …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 7)

Các phần mềm thí nghiệm ảo, giảng dạy và xử lí số liệu thống kê …

Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật: Bộ tranh cơ thể người, mô hình tế bào …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2 (Cánh diều): Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học (ảnh 8)

Thiết bị an toàn: găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ …

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *