Cánh Diều_Sinh 10 Bài 5 Các nguyên tố hóa học và nước

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước

I. Các nguyên tố hóa học

1. Các nguyên tố hóa học trong tế bào

Nguyên tố thiết yếu là nguyên tố cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các sinh vật.

VD: 3 nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất trong cơ thể là C, H, O. 

Dựa vào tỉ lệ phần trăm khối lượng cơ thể, các nguyên tố được chia thành hai nhóm:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5 (Cánh diều): Các nguyên tố hóa học và nước (ảnh 1)

2. Carbon

Nguyên tử cacbon có 4 electron tự do tam gia liên kết với các nguyên tử carbon khác và các nguyên tử khác (O, H, P …), hình thành nên bộ khung carbon cho hầu hết các đại phân tử của tế bào (Cacbohidrat, cellulose, nucleic acid …).

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5 (Cánh diều): Các nguyên tố hóa học và nước (ảnh 2)

II. Nước

Nước chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể người và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống. 

1. Cấu tạo hóa học và tính chất vật lí, hoá học của nước

Nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng hai liên kết cộng hoá trị.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5 (Cánh diều): Các nguyên tố hóa học và nước (ảnh 3)

2. Vai trò của nước

Nước chiếm 70 – 90% khối lượng tế bào và còn là thành phần chính của dịch gian bào, huyết tương, dịch khớp …

Nước là dung môi của sự sống, nước có thể hòa tan nhiều hợp chất như muối, đường, protein …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5 (Cánh diều): Các nguyên tố hóa học và nước (ảnh 4)

Nước có nhiệt dung đặc trưng cao nên các sinh vật trên cạn có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ tế bào và cơ thể cũng như tránh được sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ môi trường sống.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5 (Cánh diều): Các nguyên tố hóa học và nước (ảnh 5)

Sơ đồ tư duy các nguyên tố hóa học và nước:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5 (Cánh diều): Các nguyên tố hóa học và nước (ảnh 6)

 

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *