Cánh Diều_Sinh 10 Bài 21 Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus

I. Khái niệm virus

Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, vô cùng nhỏ bé và sống kí sinh bắt buộc trong tế bào sinh vật.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 1)

Virus chứa vật chất di truyền (nucleic acid) và protein nhưng không có cấu tạo tế bào. Kích thước của virus rất nhỏ, 20 – 300 micromet.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 2)

II. Cấu tạo của virus

Virus được cấu tạo bởi 2 phần cơ bản: 

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 3)

– Lõi nucleic acid: DNA hoặc RNA, mạch kép hoặc mạch đơn.

– Lớp vỏ capsid: cấu tạo từ protein là capsomer. Ngoài ra, một số virus có lớp vỏ ngoài (phosphplipid + protein) chứa gai glycoprotein giúp bám chặt vào vật chủ, nhận diện tế bào chủ để xâm nhập.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 4)

Dựa vào hình dạng của lớp capsid để pân loại virus:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 5)

II. Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ

Chu trình nhân lên của virus chỉ được thực hiện bên trong tế bào vật chủ. Quá trình này diễn ra rất nhanh.

Chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ gồm 5 giai đoạn: 

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 6)

Chu trình tan: chu trình nhân lên kết thúc bằng sự làm tan và giết chết tế bào vật chủ, virus nhân lên theo chu trình này gọi là virus độc.

Chu tình tiềm tan: cho phép hệ gene của virus có thể tái bản, chúng không tạo thành virus mới và không phá vỡ tế bào vật chủ.

Những virus có khả năng dùng cả hai chu trình tỏng một tế bào vật chủ gọi là virus ôn hòa.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 7)

Sơ đồ tư duy khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21 (Cánh diều): Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên củ virus (ảnh 8)

 

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *