Cánh Diều_Sinh 10 Bài 19 Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 19: Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

I. Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật

Là quá trình hình thành các hợp chất để xây dựng và duy trì hoạt động của vi sinh vật, đồng thời tích lũy năng lượng.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 1)

1. Quang tổng hợp ở vi sinh vật và ứng dụng

Quang tổng hợp ở vi sinh vật chia thành 2 nhóm: quang hợp (thải )2) và quang khử (không thải O2).

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 2)

Quang tổng hợp góp phần tạo hợp chất hữu cơ cho sinh giới, cung cấp O2 cho sinh vật và con người.

Con người sử dụng vi sinh vật quang tổng hợp để sản xuất thực phẩm, dược phẩm và nhiên liệu.

2. Tổng hợp amino acid, protein và ứng dụng

Phần lớn vi sinh vật tự tổng hợp được protein. Con người ứng dụng vi sinh vật để sản xuất amino acid: sản xuất glutamic acid từ khuẩn Corynebacterium glutamicum.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 3)

3. Tổng hợp polysaccharide, polyhydroxyalkanoate và ứng dụng

Vi sinh vật tổng hợp polysaccharide và polyhydroxyalkanoate được ứng dụng trong sản xuất thay thế nhựa hóa dầu và các sản phẩm dùng một lần thân thiện với môi trường.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 4)

4, Tổng hợp lipid và ứng dụng

Các vi sinh vật tổng hợp lipid từ nguyên liệu là glycerol và acid béo. Con người ứng dụng quá trình này trong sản xuất dần diesel sinh học.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 5)

5. Tổng hợp kháng sinh và ứng dụng

Vi sinh vật có thể tổng hợp kháng sinh để ức chế sự phát triển của vi sinh vật khác. Do đó có thể tuyển chọn và nuôi vi sinh vật để sản xuất thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh tật.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 6)

II. Quá trình phân giải ở vi sinh vật

Là quá trình hình thành nguyên liệu và năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp và các hoạt động của tế bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 7)

1. Phân giải protien và ứng dụng

Vi sinh vật tổng hợp enzyme protease để phân giải protein thành các amino acid. Con người sử dụng khả năng phân giải protein ngoại bào cao của vi sinh vật để sản xuất tương, nước mắm.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 8)

2, Phân giải polysaccharide và ứng dụng

Nhiều vi sinh vật có khả năng tổng hợp enzyme amylase, cellulase ngọi bào để phân giải các polysccharide. Cong người ứng dụng khả năng này để phân hủy xác thực vật thành phân bón hữu cơ, ên men ethano, lên men lactic trong sản xuất sữa chua hoặc muối chua rau, quả.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 9)
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 10)

3. Lợi ích và tác hại của quá trình phân giải nhờ vi sinh vật

Con người có thể ứng dụng khả năng phân giải hợp chất của vi sinh vật trong rất nhiều mặt của đời sống, cả trong xử lí ô nhiễm môi trường, tạo hóa chất, nguyên liệu và nhiên liệu.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 11)

Tuy nhiên, khả năng phân giải của vi sinh vật cũng đem đến nhiều tai hại cho con người.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 12)

Sơ đồ tư duy quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19 (Cánh diều): Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng (ảnh 13)

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *