Cánh Diều_Sinh 10 Bài 17 Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

I. Khái niệm vi sinh vật

Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ, thường được quan sát bằng kính hiển vi. phần lớn có cấu trúc đơn bào, số ít là tập đoàn đơn bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 1)

Vi sinh vật tồn tại ở khắp nơi trên Trái Đất và có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng nhanh nên chúng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 2)

II. Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 3)

Tùy vào nhu cầu sử dụng nguồn Carbon và năng lượng của vi sinh vẩ mà vi sinh vật được chia thành 4 kiểu dinh dưỡng như sau:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 4)

III. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

1. Phương pháp phân lập vi sinh vật

Là phương pháp phân lập và tách riêng từng khuẩn lạc vi sinh vật cần nghiên cứu.

Khuẩn lạc vi sinh vật thường nhầy, ướt, bề mặt thường dẹt và có nhiều màu sắc …

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 5)

2. Nghiên cứu hình thái vi sinh vật bằng phương pháp quan sát bằng kính hiển vi

Phương pháp quan sát gồm 2 bước: chuẩn bị mẫu vật và quan sát bằng kính hiển vi. 

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 6)

3. Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của vi sinh vật

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của vi sinh vật gồm 2 bước: chuẩn bị mẫu và thực hiện phản ứng hóa sinh để nhận biết các chất cóở vi ính vật.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 7)

Sơ đồ tư duy khái quát về vi sinh vật:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17 (Cánh diều): Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật (ảnh 8)

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *