Cánh Diều_Sinh 10 Bài 14 Giảm phân

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 14: Giảm phân

I. Quá trình giảm phân và thụ tinh

1. Cơ chế nhân đôi và phân li NST trong giảm phân

Giảm phân (phân bào giảm nhiễm) là hình thức phân chia của các tế bào mầm sinh dục trong quá trình sản sinh giao tử ở các cơ quan sinh sản. 

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 1)

Giảm phân có 2 lần phân bào những NST chỉ nhân đôi 1 lần nên sinh ra giao tử có bộ NST đơn bội.

Kì trung gian: Bao gồm pha G1, S, G2. Nhiễm sắc thể nhân đôi thành NST kép gồm 2 chromatid đính nhau ở tâm động.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 2)

Giảm phân I:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 3)

Giảm phân II:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 4)

2. Sự phát sinh giao tử và thụ tinh

Sự phát sinh giao tử:là quá trình hình thành giao tử được qua quá trình sinh tinh và giao tử cái qua quá trình sinh trứng ở động vật.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 5)

Sự thụ tinh: là quá trình kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái. Kết quả của thụ tinh là hợp tử, phát triển thành phôi và sau đó là cơ thể mới.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 6)

III. Một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giảm phân

1. Nhân tố bên trong

  • Di truyền

  • Các hormone sinh dục: người ta có thể tiêm hormone sinh dục để kích thích vật nuôi sinh sản theo ý muốn.

  • Tuổi tác: phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, tỉ lệ sinh con mắc hội chứng Down tăng.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 7)

2. Nhân tố bên ngoài

  • Một số loài thực vật chỉ ra hoa khi gặp điều kiện thời tiết, chế độ chiếu sáng thích hợp.

Sơ đồ tư duy giảm phân:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14 (Cánh diều): Giảm phân (ảnh 8)

 

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *