Cánh Diều_Sinh 10 Bài 12 Thông tin giữa các tế bào

Kenhdayhoc.com xin gởi đến các bạn Lí thuyết Sinh 10 Cánh Diều

Sinh học lớp 10 Bài 12: Thông tin giữa các tế bào

I. Khái niệm về thông tin giữa các tế bào

Là quá trình tế bào tiếp nhận, xử lí và trả lời các tín hiệu được tạo ra từ các tế bào khác.

Truyền tin tế bào có thể thực hiện giữa các tế bào của cùng một cơ thể, giữa các tế bào của cá thể cùng loài cũng như khác loài.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 1)

Thông tin được truyền rất đa dạng, chủ yếu là tín hiệu hóa học. Tín hiệu có thể là amino acid,

peptid ngắn, phân tử protein lớn, hormone hay thậm chí là chất khí như NO.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 2)

II. Quá trình truyền thông tin giữa các tế bào

Bao gồm 3 giai đoạn: (1) tiếp nhận tín hiệu; (2) truyền tín hiệu; (3) đáp ứng tín hiệu nhận được.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 3)
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 4)
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 5)

Cùng một loại tín hiệu nhưng có thể gây nên những đáp ứng khác nhau ở các tế bào khác

nhau của cơ thể.

Các tế bào không chỉ có khả năng tiếp nhận thông tin để đưa ra đáp ứng mà chúng còn có

khả năng điều chỉnh mức độ tiếp nhận thông tin cho phù hợp với nhu cầu của tế bào.

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 6)
Sơ đồ tư duy thông tin tế bào:
Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12 (Cánh diều): Thông tin giữa các tế bào (ảnh 7)

#sinh10cánhdiều #sinh10cd #líthuyếtsinh10cánhdiều #líthuyếtsinh10cd

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *