Cánh Diều_Phần 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn:

Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay

1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu hỏi trang 47 Chuyên đề Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát các hình từ 3.7 đến 3.9 hãy:.

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay – Cánh diều (ảnh 1)

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay – Cánh diều (ảnh 1)

– Phân tích bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

– Phân tích ý nghiã lịch sử của sự ra đời Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trả lời:

Yêu cầu số 1: Bối cảnh ra đời của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

– Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng vẫn tồn tại hai tổ chức nhà nước khác nhau ở hai miền đất nước:

+ Ở miền Bắc là: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

+ Ở miền Nam là: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

=> Vì vậy, thống nhất về mặt nhà nước vừa là nguyện vọng của nhân dân, vừa là cơ sở pháp lí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

– Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị giữa hai miền Nam – Bắc được tổ chức tại Sài Gòn.

– Ngày 25/4/1976, nhân dân cả nước tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

– Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khoá VI (từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976) đã quyết định đổi tên nước Việt Nam là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Yêu cầu số 2: Ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước CHXHCN Việt Nam

Hoàn thành thống nhất đất nước về một nhà nước.

– Là cơ sở để tiếp tục hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội.

– Tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

2. Vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Câu hỏi trang 48 Chuyên đề Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 3.10 hãy nêu vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế?

Chuyên đề Lịch sử 10 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay – Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Vai trò của Nhà nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế:

– Ban hành nhiều chính sách đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Ví dụ như:

+ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1987),

+ Luật Doanh nghiệp tư nhân (1990),….

– Nhà nước quản lí và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới và hội nhập quốc tế:

+ Nhà nước tăng cường hiệu quả quản lí đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

+ Nhà nước là chủ thể duy nhất hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính và hệ thống luật pháp.

– Nhà nước tăng cường hợp tác song phương, đa phương, toàn diện, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề Lịch sử lớp 10 Cánh diều với cuộc sống hay, chi tiết khác:

I. Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

II. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976)

IV. Một số bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay

I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực

II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam

#Giảichuyênđềsử10cánhdiều
#Giảichuyênđềlịchsử10cánhdiều
#sử10cánhdiều

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *