Cánh Diều_Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Bài 58 Ăn, ăt trang 106 Cánh Diều

Kênh Dạy Học xin chia sẽ đến quý Thầy Cô, Phụ huynh, Học sinh bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 Sách Cánh Diều.

Mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Bài 58 Ăn, ăt trang 106 được đội ngũ chuyên gia biên soạn chi tiết và dễ hiểu dưới đây.

Giải bài tập Tiếng Việt 1 Cánh Diều: Ăn, ăt

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc chăn bông
  • Bức ảnh thứ hai là một đôi mắt

2. Tiếng nào có vần ăn? Tiếng nào có vần ăt?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần ăn là: sắn, khăn, lặn, trăn
  • Tiếng có vần ăt là: cắt, bắt, mặt.

3. Tập đọc: Ở nhà Hà

Nhà Hà có bà và ba má. À, có cả Hà và bé Lê nữa chứ.

6 giờ, Hà giúp má sắp cơm. Ba cho gà ăn. Bà rửa mặt cho bé Lê. Kế đó, cả nhà ăn cơm. 7 giờ, ba má dắt xe đi làm. Hà ra lớp. Bà đưa bé Lê đi nhà trẻ.

? Tìm từ ngữ hợp với chỗ trống?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 58: ăn, ăt

Hướng dẫn:

  6 giờ 7 giờ
sắp cơm dắt xe đi làm
giúp má sắp cơm ra lớp
Ba cho gà ăn dắt xe đi làm
rửa mặt cho bé Lê đưa bé Lê đi nhà trẻ

►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Bài 58 Ăn, ăt trang 106 file PDF hoàn toàn miễn phí!

#tiếngviệt lớp1cánhdiều #Giảibàitậptiếngviệt lớp1cánhdiều #giảibàitậptiếngviệtcáchdiềulớp1 #trảlờisgktiếngviệtlớp1cánhdiều

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *