Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn:

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Mở đầu trang 77 Lịch sử 10: Khu đến Ăng-co Vát được coi là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, ghi dấu một thời hoàng kim của vương quốc Cam-pu-chia thời kì Ăng-co (802-1432). Vương quốc Cam-pu-chia cùng với các quốc gia khác trong khu vực đã tạo dựng nên một hành trình văn minh Đông Nam Á phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn và đạt những thành tựu rực rỡ.

Vậy hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á diễn ra như thế nào? Trong quá trình đó, văn minh Đông Nam Á đã đạt được những thành tựu tiêu biểu gì?

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á trải qua ba giai đoạn:

+ Từ đầu Công nguyên đến đầu thế kỉ X.

+ Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

+ Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

– Văn minh Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; Văn tự, văn học; Kiến trúc, điêu khắc.

1. Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á

Câu hỏi trang 78 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.2 hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

– Tiến trình phát triển:

+ Từ đầu Công nguyên đến đầu thế kỉ VII: trên cơ sở văn hóa bản địa và ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã thúc đẩy sự ra đời của một số quốc gia như Phù Nam, Chăm-pa, ..

+ Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X: các quốc gia mới được ra đời như Ăng-co, Sri Vi-giay-a,…

– Thành tựu văn minh nổi bật trong giai đoạn này là: sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước.

Câu hỏi trang 78 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.3 hãy trình bày sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là giai đoạn hình thành những quốc gia thống nhất và lớn mạnh ở Đông Nam Á như: Đại Việt, Ăng-Co, Lan-xang, Chămpa, A-giút-thay-a,..

– Văn minh Đông Nam Á đã được định hình có bản sắc riêng, đạt nhiều thành tựu rực rỡ dựa trên sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc;

– Sự du nhập của Hồi giáo đã làm cho nền văn minh Đông Nam Á mang những sắc thái mới.

Câu hỏi trang 78 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.4 hãy cho biết trong giai đoạn thế kỉ XVI – XIX, văn minh Đông Nam Á đã tiếp nhận những yếu tố mới nào từ phương Tây.

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Giai đoạn thế kỉ XVI – XIX, văn minh Đông Nam Á đã tiếp nhận những yếu tố mới từ phương Tây, như:

+ Tôn giáo (Thiên chúa giáo)

+ Ngôn ngữ

+ Các hình thức văn hóa vật chất

+ Tư tưởng nhân văn….

2. Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Câu hỏi trang 78 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.5, 11.6 hãy

– Nêu các hình thức tín ngưỡng dân gian của cư dân Đông Nam Á.

– Kể tên những tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á. Vì sao các tôn giáo này lại được đông đảo cư dân Đông Nam Á đón nhận?

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Yêu cầu số 1: Các hình thức tín ngưỡng dân gian của cư dân Đông Nam Á:

+ Tín ngưỡng thờ cũng tổ tiên

+ Tín ngưỡng thờ thần tự nhiên, thờ thần động vật

+ Tín ngưỡng thờ các anh hùng những người có công với đất nước,…

– Các tôn giáo phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Hinđu giáo,…

Yêu cầu số 2:

Nêu tên: những tôn giáo phổ biến ở Đông Nam Á là: Hin-đu giáo; Phật giáo; Hin-đu giáo; Hồi giáo…

– Giải thích: nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia Đông Nam Á vì:

+ Đông Nam Á nằm trên con đường hàng hải nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là nơi giao thoa của những nền văn minh lớn trên thế giới.

+ Những tôn giáo đó đều đề cao tính hướng thiện, lòng yêu thương con người nên cư dân Đông Nam Á dễ tiếp nhận và dung hòa các tôn giáo đó với nền văn hóa bản địa.

+ Thực tế cuộc sống luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nên cư dân Đông Nam Á tìm đến các tôn giáo với mong muốn được giải thoát (về mặt tinh thần) và ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an.

Câu hỏi trang 81 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.7 hãy nêu những thành tựu về văn tự và văn học Đông Nam Á.

Trả lời:

– Thành tựu về Văn tự:

+ Tiếp thu hệ thống chữ viết của Ấn Độ, nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng, như chữ viết của người Chăm, người Khơ-me, người Thái, người Môn, người Mã Lai,…

+ Riêng người Việt tiếp thu một phần hệ thống chữ Hán của Trung Quốc và sáng tạo ra chữ Nôm.

– Thành tựu về văn học:

+ Văn học dân gian rất phong phú với nhiều thể loại, như: truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,…

+ Văn học viết ở Đông Nam Á ra đời khá muộn, đạt nhiều thành tựu, tiêu biểu là: Truyện Kiều (Việt Nam), Truyện sử Me-lay-ta (Ma-lay-xi-a),…

Câu hỏi trang 81 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 11.8, 11.9 hãy nêu thành tựu chủ yếu của kiến trúc, điêu khắc ở Đông Nam Á.

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Thành tựu chủ yếu của kiến trúc, điêu khắc ở Đông Nam Á:

– Thành tựu kiến trúc: phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu ở cả ba dòng kiến trúc:

+ Kiến trúc dân gian (nhà sàn)

+ Kiến trúc tôn giáo (phổ biến với các công trình kiến trúc Hin-đu giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo như chùa, tháp, đền, miếu, lăng mộ, thánh đường, nhà thờ..)

+ Kiến trúc cung đình với hệ thống cung điện tại các kinh đô như: Thăng Long (Việt Nam), A-giut-thay-a (Thái Lan), Luông Pha-băng (Lào), Phnôn-pênh (Cam-pu-chia),…

– Thành tựu điêu khắc:

+ Đạt đến trình độ cao, với nhiều tác phẩm được chạm khắc công phu, độc đáo và chịu ảnh hưởng rõ nét của điêu khắc Ấn Độ, Trung Quốc.

+ Phổ biến là các tác phẩm điêu khắc mang tính chất tôn giáo (tượng thần tượng Phật và phù điêu..).

Luyện tập và Vận dụng (trang 82)

Luyện tập 1 trang 82 Lịch sử 10: Thể hiện trên trục thời gian các giai đoạn phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ XIX.

Trả lời:

(*) Sơ đồ trục thời gian tham khảo

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Luyện tập 2 trang 82 Lịch sử 10: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại.

Trả lời:

(*) Sơ đồ tham khảo

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Vận dụng 3 trang 82 Lịch sử 10: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về các công trình kiến trúc Đông Nam Á và phân loại theo ba dòng: kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo, kiến trúc cung đình.

Trả lời:

(*) Kiến trúc dân gian

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Nhà sàn dài của dân tộc Ê Đê (VN)

Nhà sàn ở Thái Lan

(*) Kiến trúc tôn giáo

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Thạt luổng (Lào)

Chùa vàng (Mi-an-ma)

(*) Kiến trúc cung đình

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Cố đô Huế (Việt Nam)

Hoàng thành Thăng Long (Việt Nam)

Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam

#Giảibàitậpsgksử10cánhdiều
#Giảibàitậpsgklịchsử10cánhdiều
#Giảisgksử10cánhdiều

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *