Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn:

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Mở đầu trang 71 Lịch sử 10: Những cánh đồng lúa uốn lượn ở Chiềng Mai (Thái Lan), Mù Cang Chải và Sa Pa (Việt Nam), Ba-li (In-đô-nê-xi-a), Ba-na-uê (Phi-lip-pin) được bình chọn là năm trong số mười địa danh có ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Đó là những hình ảnh quen thuộc thường thấy ở đa số các quốc gia Đông Nam Á, là đặc trưng của một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước phát triển lâu đời.

Vậy văn minh Đông Nam Á được hình thành trên những cơ sở nào? Các yếu tố văn hóa bên ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc có tác động như thế nào tới sự hình thành và phát triển của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại?

Trả lời:

– Văn minh Đông Nam Á được hình thành trên những 3 cơ sở:

+ Cơ sở tự nhiên (vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên)

+ Cơ sở xã hội (thành phần dân cư, tộc người)

+ Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ.

– Việc tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã thúc đẩy sự ra đời của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, tạo nên bước chuyển biến quan trọng trong lịch sử khu vực này.

1. Cơ sở tự nhiên

Câu hỏi trang 74 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Bản đồ 10, các hình 10.2, 10.3 hãy

– Trình bày những nét chính về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên ở Đông Nam Á.

– Phân tích những tác động của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành văn minh Đông Nam Á.

Giải Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Yêu cầu số 1: Những nét chính về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên ở Đông Nam Á:

– Vị trí địa lí:

+ Nằm ở phía đông nam của châu Á, gồm Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.

+ Là cầu nối giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, lục địa Á – Âu với châu Úc.

– Điều kiện tự nhiên:

+ Địa hình đa dạng bao gồm núi, cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, xen kẽ với đảo, quần đảo,… hầu hết các nước Đông Nam Á đều tiếp giáp biển.

+ Sông ngòi: có nhiều sông lớn như Mê Công, Sa-lu-en, I-ra-oa-đi, sông Hồng, Chao Phờ-ray-a, …

+ Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa điển hình (nóng ẩm, mưa nhiều).

+ Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.

Yêu cầu số 2: Phân tích những tác động của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành văn minh Đông Nam Á.

– Vị trí địa lí thuận lợi tạo điều kiện để giao thoa giữa các nền văn hóa lớn.

– Địa hình đa dạng tạo nên cảnh quan tự nhiên và sinh thái phong phú.

– Hầu hết các nước Đông Nam Á đều tiếp giáp biển thuận lợi để phát triển nghề đi biển và buôn bán tạo ra đường giao thương cho các nước trong khu vực.

– Các con sông lớn đã bồi tụ phù sa, hình thành nên nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ; bên cạnh đó, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp trồng lúa nước.

– Sông ngòi cũng là những tuyến đường giao thông huyết mạch, phục vụ cho sự quần cư, đi lại,… của cư dân Đông Nam Á.

=> Như vậy, do có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, giao thương đường biển đã sớm phát triển, tạo cơ sở cho sự ra đời của văn minh Đông Nam Á.

2. Cơ sở xã hội

Câu hỏi trang 75 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 10, Hình 10.4 hãy:

– Nêu khái quát về cư dân, tộc người ở Đông Nam Á.

– Cho biết những nét chính về tổ chức xã hội ở Đông Nam Á.

Giải Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Yêu cầu số 1: khái quát về cư dân, tộc người ở Đông Nam Á

– Cư dân Đông Nam Á được cho là kết quả của sự pha trộn giữa hai chủng tộc: Môn-gô-lô-ít và Ốt-xtra-lô-ít, sinh ra tiểu chủng Môn-gô-lô-ít phương Nam.

– Từ tiểu chủng Môn-gô-lô-ít phương Nam này lại chia thành 2 nhánh (còn gọi là 2 loại hình nhân chủng), gồm: nhánh Nam Á và nhánh Anh-đô-nê-diêng

– Từ mỗi loại hình nhân chủng trên lại có sự cộng huyết, hòa huyết với nhau, hình thành nên nhiều tộc người khác nhau.

=> Do đó, thành phân dân cư và tộc người ở Đông Nam Á rất phong phú với hằng trăm nhóm dân cư

Yêu cầu số 2: nét chính về tổ chức xã hội ở Đông Nam Á

Tổ chức xã hội cơ bản của cư dân Đông Nam Á là làng (với tên gọi khác nhau ở mỗi vùng, miền).

– Làng có vai trò tạo dựng nên các cộng đồng cư dân có quan hệ gần gũi với nhau, cùng đoàn kết để chinh phục thiên nhiên và chống ngoại xâm.

=> Chính sự phát triển của các cộng đồng cư dân này đã chuẩn bị cho sự ra đời của văn minh Đông Nam Á.

3. Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Hoa

Câu hỏi trang 76 Lịch sử 10: Đọc thông tin và quan sát các hình từ 10.5 đến 10.7, hãy nêu và phân tích những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc đối với văn minh Đông Nam Á.

Giải Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

– Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ: Từ khoảng đầu Công nguyên, thông qua các thương nhân và nhà truyền đạo cư dân Đông Nam Á đã tiếp nhận có chọn lọc và sáng tạo các giá trị mới từ văn hoá Ấn Độ.

+ Hin-đu giáo, Phật giáo từ Ấn Độ để lại dấu ấn sâu đậm trong cách thức tổ chức bộ máy nhà nước và đời sống tinh thần của nhiều quốc gia Đông Nam Á như Chămpa,..

+ Chữ viết, văn học Ấn Độ có mặt ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là chữ Phạn và tác phẩm Ra-ma-y-a-na. Trên cơ sở tác phẩm Ra-ma-y-a-na, nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đã sáng tạo ra các tác phẩm của riêng mình, như Riêm Kế (Cam-pu-chia), Ra-na Kiên (Thái Lan), PhaLắc Pha La (Lào), Ma-la-lao (Phi-lip-pin),…

– Ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc: Các quốc gia Đông Nam Á tiếp xúc với Trung Quốc từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên. Sự bành trưởng của các vương triều Trung Quốc xuống Đông Nam Á đã tạo ra sự tiếp xúc và giao thoa văn hoá.

+ Nho giáo, Đạo giáo và nhiều học thuyết tư tưởng khác của Trung Quốc đã được truyền bá vào Đông Nam Á. Trong đó, Nho giáo có tác động tới tư tưởng trị nước của một số nhà nước quân chủ, tiêu biểu là Việt Nam.

+ Ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc còn được thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như: ngôn ngữ, văn học, ẩm thực, trang phục, kiến trúc,…

=> Trên cơ sở tiếp xúc và giao thoa văn hóa với Ấn Độ và Trung Quốc cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo các giá trị văn hóa mới từ văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc như tôn giáo,tư tưởng, chữ viết, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, lễ hội,…Từ đó thúc đẩy sự ra đời của một số quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, đánh dấu sự hình thành của nền văn minh Đông Nam Á. Đồng thời trong quá trình phát triển, cư dân Đông Nam Á cũng kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu từ thời kì trước.

Luyện tập và Vận dụng (trang 76)

Luyện tập 1 trang 76 Lịch sử 10: Văn minh Đông Nam Á được hình thành trên những cơ sở nào?

Trả lời:

– Văn minh Đông Nam Á được hình thành trên những 3 cơ sở:

+ Cơ sở tự nhiên (vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên)

+ Cơ sở xã hội (thành phần dân cư, tộc người)

+ Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ.

Luyện tập 2 trang 76 Lịch sử 10: Hãy lựa chọn và phân tích một trong các yếu tố của văn hóa Ấn Độ hoặc Trung Quốc có ảnh hưởng đến văn minh Đông Nam Á.

Trả lời:

(*) Ảnh hưởng của Phật giáo ở Đông Nam Á

– Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Đông Nam Á từ đàu Công nguyên thông qua con đường: truyền giáo; giao lưu kinh tế và văn hoá

– Ảnh hưởng của Phật giáo ở Đông Nam Á:

+ Phật giáo để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần của nhiều quốc gia Đông Nam Á như Chămpa, Campuchia, Thái Lan, Lào,…

+ Phật giáo trở thành tư tưởng quốc giáo ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, như: Thái Lan, Lào, Campuchia, Mayanama…

+ Phật giáo góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực văn hóa khác, như: Văn học (ví dụ: các câu truyện kể về tiền kiếp và con đường tu tập của Đức phật…); nghệ thuật kiến trúc – điêu khắc (ví dụ: chùa Thiên Mụ; chùa Một Cột; chùa Vàng; chùa Phật Ngọc; tượng Phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay…)

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

Vận dụng 3 trang 76 Lịch sử 10: Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về một số thành tựu văn minh Đông Nam Á tiêu biểu chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc còn tồn tại đến ngày nay.

Trả lời:

Giải Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

#Giảibàitậpsgksử10cánhdiều
#Giảibàitậpsgklịchsử10cánhdiều
#Giảisgksử10cánhdiều

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *