Author Archives: Admin

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 11: Hành trình phát…

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây (Tiết 1) Bài giảng Lịch sử lớp 10…

Cánh Diều_ Mục lục Lý thuyết Lịch Sử 10 Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á – Cánh diều

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Mục lục Lý thuyết Lịch Sử 10 Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á – Cánh diều #Lýthuyếtsử10cánhdiều #Líthuyếtlịchsử10cánhdiều #sử10cánhdiều

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại 1. Cuộc cách mạng công nghiệp…

Cánh Diều_Phần 4: Một số bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 4: Một số bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay 1. Sự ra đời của các bản hiến pháp từ năm 1946 đến nay…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông Mở đầu trang 34 Lịch sử 10: Kim…

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại 1. Cuộc cách mạng công nghiệp…

Cánh Diều_Phần 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải bài tập Chuyên đề Lịch sử 10 Phần 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay 1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 5: Khái niệm văn minh

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 5: Khái niệm văn minh Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 5: Khái niệm văn minh Mở đầu trang 31 Lịch sử 10: Ngôi đền Hoi-sa-le-oa-ra là một trong những…