Author Archives: Admin

Cánh Diều_Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại Bài 11: Hành trình phát triển và…

Cánh Diều_ Mục lục Lý thuyết Lịch Sử 10 Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam – Cánh diều

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Mục lục Lý thuyết Lịch Sử 10 Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam – Cánh diều #Lýthuyếtsử10cánhdiều #Líthuyếtlịchsử10cánhdiều #sử10cánhdiều

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt 1. Chính trị 1.1….

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại Mở đầu trang 61 Lịch sử…

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát…

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam 1. Văn minh Chăm-pa 1.1. Cơ sở hình…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại Mở đầu trang 53 Lịch sử…

Cánh Diều_ Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc A. Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc 1. Cơ sở hình thành 1.1. Điều kiện…

Cánh Diều_ Mục lục Lý thuyết Lịch Sử 10 Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858) – Cánh diều

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Mục lục Lý thuyết Lịch Sử 10 Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858) – Cánh diều #Lýthuyếtsử10cánhdiều #Líthuyếtlịchsử10cánhdiều #sử10cánhdiều

Cánh Diều_Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì…