Author Archives: Admin

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam Mở đầu trang 110 Lịch sử…

Cánh Diều_Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt Mở đầu trang 99…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam Mở đầu trang 88 Lịch sử 10: Mộ…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc Mở đầu trang 83 Lịch sử 10: Năm…

Cánh Diều_Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858) Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát…

Cánh Diều_Giải Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học (kenhdayhoc.com). Hôm nay https://kenhdayhoc.com chia sẽ đến các bạn: Giải Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại Bài giảng Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông…